Call of Duty: MW Mod [UPDATE]

Call of Duty: MW Mod [UPDATE]

Nowa wersja modyfikacji Call of Duty: MW.
Główną zmianą jest budowa moda.
Teraz wszystkie perki(przedmioty) i klasy są oddzielnymi pluginami.

Podziękowania dla:
MieTeK – za grafa.
Szyfrant – za testa.

say /klasa – Otwiera menu wyboru klasy.
say /klasy – Otwiera menu opisów klas.
say /perk – Pokazuje informacje o posiadanym perku.
say /perki – Otwiera menu opisów perków.
say /wyrzuc – Wyrzuca aktualny perk.
say /reset – Resetuje statystyki.
say /statystyki – Pokazuje aktualne statystyki.
say /pomoc – Tajne.

Cvary

cod_killxp 10 – Doswiadczenie za zabojstwo.
cod_winxp 50 – Doswiadczenie za wygrana.
cod_damagexp 1 – Doswiadczenie za 20 obrazen.
cod_savetype 1 – Typ zapisu 1- Nick 2-SteamID 3-IP.
cod_maxlevel 200 – Maksymalny poziom.
cod_levelratio 35 – Ustawia ile doswiadczenia potrzebne do zdobycia 1 poziomu.
cod_weaponsblocking 1 – blokowanie podnoszenia broni

Kopiujemy zawartość folderu cstrike z CodMod.rar do folderu cstrike na serwerze.

Nic nie trzeba dopisywać do plugins.ini!

Forwardy(Tylko dla skrypterów)

forward cod_perk_changed(id, perk);
/*——————————
Forward wysylany do wszystkich pluginów w momencie zmiany perku
——————————*/


forward cod_class_changed(id, klasa);
/*——————————
Forward wysylany do wszystkich pluginów w momencie zmiany klasy
——————————*/


forward cod_perk_enabled(id, wartosc);
/*——————————
Forward wysylany do pluginu z ktorego zarejestrowany jest perk w momencie aktywacji
——————————*/


forward cod_perk_disabled(id);
/*——————————
Forward wysylany do pluginu z ktorego zarejestrowany jest perk w momencie dezaktywacji
——————————*/


forward cod_perk_used(id);
/*——————————
Forward wysylany do pluginu z ktorego zarejestrowany jest perk w momencie uzycia perku
——————————*/


forward cod_class_enabled(id);
/*——————————
Forward wysylany do pluginu z ktorego zarejestrowana jest kasa w momencie aktywacji
——————————*/


forward cod_class_disabled(id);
/*——————————
Forward wysylany do pluginu z ktorego zarejestrowana jest kasa w momencie dezaktywacji
——————————*/

Natywy(Tylko dla skrypterów)

native cod_get_user_xp(id);
/*——————————
Zwraca doswiadczenie gracza
——————————*/


native cod_get_user_level(id);
/*——————————
Zwraca poziom gracza
——————————*/


native cod_get_user_points(id)
/*——————————
Zwraca punkty gracza
——————————*/


native cod_set_user_xp(id, wartosc);
/*——————————
Ustawia doswiadczenie gracza
——————————*/


native cod_get_user_class(id);
/*——————————
Zwraca klase gracza
——————————*/


native cod_set_user_class(id, klasa, zmien=0);
/*——————————
Ustawia klase gracza,
jezeli zmien=1 zmienia ja natychmiast
——————————*/


native cod_get_user_perk(id, &wartosc=0);
/*——————————
Zwraca perk gracza,
oraz przypisuje zmiennej wartosc wartosc perku
——————————*/


native cod_set_user_perk(id, perk, wartosc=-1, pokaz_info=1);
/*——————————
Ustawia perk gracza.
Jezeli wartosc = -1,
wartosc perku bedzie losowa.
Jezeli perk = -1 perk
bedzie losowy
——————————*/


native cod_get_user_health(id, zdrowie_zdobyte=1, zdrowie_klasy=1, zdrowie_bonusowe=1);
/*——————————
Zwraca punkty statystyki zdrowie
——————————*/


native cod_set_user_bonus_health(id, wartosc);
/*——————————
Ustawia dodatkowe punkty statystyki zdrowie
——————————*/


native cod_get_user_intelligence(id, inteligencja_zdobyta=1, inteligencja_klasy=1, inteligencja_bonusowa=1);
/*——————————
Zwraca punkty statystyki inteligencja
——————————*/


native cod_set_user_bonus_intelligence(id, wartosc);
/*——————————
Ustawia dodatkowe punkty statystyki inteligencja
——————————*/


native cod_get_user_trim(id, kondycja_zdobyta=1, kondycja_klasy=1, kondycja_bonusowa=1);
/*——————————
Zwraca punkty statystyki kondycja
——————————*/


native cod_set_user_bonus_trim(id, wartosc);
/*——————————
Ustawia dodatkowe punkty statystyki kondycja
——————————*/


native cod_get_user_stamina(id, wytrzymalosc_zdobyta=1, wytrzymalosc_klasy=1, wytrzymalosc_bonusowa=1);
/*——————————
Zwraca punkty statystyki wytrzymalosc
——————————*/


native cod_set_user_bonus_stamina(id, wartosc);
/*——————————
Ustawia dodatkowe punkty statystyki wytrzymalosc
——————————*/


native cod_points_to_health(id, ilosc);
/*——————————
Przydziela punkty do statystyki zdrowie
——————————*/


native cod_points_to_intelligence(id, ilosc);
/*——————————
Przydziela punkty do statystyki inteligencja
——————————*/


native cod_points_to_trim(id, ilosc);
/*——————————
Przydziela punkty do statystyki kondycja
——————————*/


native cod_points_to_stamina(id, ilosc);
/*——————————
Przydziela punkty do statystyki wytrzymalosc
——————————*/


native cod_inflict_damage(atakujacy, ofiara, Float:obrazenia, Float:czynnik_inteligencji=1.0, byt_uszkadzajacy=0, dodatkowe_flagi=0);
/*——————————
Zadaje obrazenia z uwzglednieniem inteligencji
——————————*/


native cod_get_perkid(const nazwa_perku[]);
/*——————————
Zwaca numer perku o podanej nazwie
——————————*/


native cod_get_perks_num();
/*——————————
Zwaca ilosc perkow
——————————*/


native cod_get_perk_name(perk, Return[], len);
/*——————————
Kopiuje nazwe perku do Return
——————————*/


native cod_get_perk_desc(perk, Return[], len);
/*——————————
Kopiuje opis perku do Return
——————————*/


native cod_get_classid(const nazwa_klasy[]);
/*——————————
Zwaca numer klasy o podanej nazwie
——————————*/


native cod_get_classes_num();
/*——————————
Zwaca ilosc klas
——————————*/

native cod_get_class_name(perk, Return[], len);
/*——————————
Kopiuje nazwe klasy do Return
——————————*/


native cod_get_class_desc(perk, Return[], len);
/*——————————
Kopiuje opis klasy do Return
——————————*/


native cod_give_weapon(id, bron);
/*——————————
Daje okreslona bron oraz pozwala na jej posiadanie
——————————*/


native cod_take_weapon(id, bron);
/*——————————
Zabiera okreslona bron oraz zabrania jej posiadania
——————————*/


native cod_set_user_shield(id, wartosc);
/*——————————
Ustawia tarcze gracza.
——————————*/


native cod_set_user_nightvision(id, wartosc);
/*——————————
Ustawia noktowizor gracza.
——————————*/


native cod_register_perk(const nazwa[], const opis[], min_wartosc=0, max_wartosc=0);
/*——————————
Rejestruje nowy perk oraz zwraca jego numer
——————————*/


native cod_register_class(const nazwa[], const opis[], bronie, punkty_zdrowia, punkty_kondycji, punkty_inteligencji, punkty_wytrzymalosci);
/*——————————
Rejestruje nowa klase oraz zwraca jej numer
——————————*/    


native cod_get_level_xp(poziom);
/*——————————
Zwraca ilosc potrzebnego doswiadczenia do przejscia danego poziomu
——————————*/

Lista ostatnich zmian

  • Naprawione natywy cod_get_class_name i cod_get_class_desc i błąd z pojawiającą się informacją o zdobyciu poziomu.05.01.11-17:03
  • Usunięte bugi crashujące serwer, dodane 5 nowych natywów, blokowanie podnoszenia broni w stylu starego CodModa12.12.10-17:00
  • Dodane param_convert do get_perk_name/desc i get_class_name/desc oraz dodane poprzednie zmiany do *.amxx24.11.10-20:03
  • Naprawiony błąd z brakiem fraga za zabicie z rakiety, miny i dynamitu21.11.10-19:07
  • Usunięty client_cmd z pętli i dodany natyw cod_get_user_level21.11.10-12:07
  • Naprawiony perk notatki sapera i poprawiona funkcja UstawPerk19.11.10-12:35
  • Naprawiony natyw cod_get_perkid19.11.10-21:44
  • Usunięty bug z niewłaściwą losową wartością perku. Od teraz cod_perk_enabled wysyła numer perku, a cod_class_enabled numer klasy19.11.10-18:51
  • Dodana klasa Admirał(dawny Rambo) i naprawiony perk Tajemnica Generała.[sup]19.11.10-16:06
  • Poprawiony plik "codmod.inc" i małe zmiany. [sup]19.11.10-15:00

Download

CodMod

cod4klvl

1 komentarz do “Call of Duty: MW Mod [UPDATE]

Dodaj komentarz